Προγράμματα

ΤΡΕΧΟΝΤΑ

Τρέχον

Ευαισθητοποίηση και Επιμόρφωση των Στελεχών και των Εκπαιδευτικών της Προσχολικής και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε θέματα ισότητας των φύλων και έμφυλων διακρίσεων

Περιγραφή : Τον Ιούλιο του 2015, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας υπέγραψε από... Περισσότερα...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ