Υποστήριξη Περιφερειακών Πολιτικών ενάντια στην Παράνομη Διακίνηση και Εμπορία Γυναικών

 

Τίτλος «Υποστήριξη Περιφερειακών Πολιτικών ενάντια στην Παράνομη Διακίνηση και Εμπορία Γυναικών» στο πλαίσιο προγράμματος HELLENIC AID της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών

Φορέας Υλοποίησης:

Κ.Ε.Θ.Ι.

Διάρκεια:

Ιανουάριος 2006 –Ιούνιος 2008

 

Στόχος προγράμματος

Η άμεση υποστήριξη των θυμάτων και η κάλυψη αναγκών διεθνών φορέων που δραστηριοποιούνται στην αρωγή και την προστασία των θυμάτων στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων.

 

Διακρατικοί/ Εθνικοί Εταίροι

Διακρατικοί Εταίροι:

§     Δ.Ο.Μ. Σερβίας

§     Δ.Ο.Μ. Βοσνίας

            Εθνικοί Εταίροι:                

§     Δ.Ο.Μ. Αθήνας

 

Κυριότερες δράσεις

  •  Σεμινάριο «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών»
  • Εκπαιδευτική εκστρατεία ευαισθητοποίησης μαθητών/τριών σε σχολεία του Σεράγεβο και της Πρίστινα.
  • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης θυμάτων διεθνικής σωματεμπορίας.
  • Δικτύωση μεταξύ κυβερνητικών και μη κυβερνητικών δομών που ασχολούνται με την αρωγή και προστασία των θυμάτων.

 

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:

Υπουργείο Εξωτερικών (100%)