Εκπαίδευση Ελληνικών Φορέων για την Αντιμετώπιση της Διεθνικής Σωματεμπορίας

Τίτλος «Εκπαίδευση Ελληνικών Φορέων για την Αντιμετώπιση της Διεθνικής Σωματεμπορίας» στο πλαίσιο προγράμματος HELLENIC AID της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών

Φορέας Υλοποίησης:

Κ.Ε.Θ.Ι. Αιτών Φορέας: Γ.Γ.Ι.

Διάρκεια:

Ιανουάριος 2007 –Απρίλιος 2008

 

Στόχος προγράμματος

Η ενίσχυση των υφιστάμενων δομών που ασχολούνται με ζητήματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας γυναικών στην Ελλάδα, μέσω της διεξαγωγής μιας συνεκτικής επιμορφωτικής δράσης προς τα αρμόδια μέλη των συγκεκριμένων φορέων.

 

Διακρατικοί/ Εθνικοί Εταίροι

            Εθνικός Εταίρος:              

§     Δ.Ο.Μ. Αθήνας

 

Κυριότερες δράσεις

§      Διεξαγωγή τριήμερων εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

§     Δικτύωση μεταξύ κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων που ασχολούνται με την αρωγή και προστασία των θυμάτων καθώς και την αντιμετώπιση του φαινομένου

§     Διεξαγωγή συνεδρίου για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

 

 

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:

Υπουργείο Εξωτερικών 100%