Αποτελέσματα της από 02-06-2011 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

2 Ιούνιος, 2011 9:57 πμ

Για τη σύναψη συνολικά έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου έως 30-09-2011 με αντικείμενο την εκτέλεση της Δράσης 2 του Έργου (κωδ. ΧΜ ΕΟΧ: EL0070): «Ελλάδα – Διεθνές Σχολείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας», που χρηματοδοτείται από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (χώρες ΕΟΧ – ΕΖΕΣ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία στο πλαίσιο του 2004 – 2009) κατά 45,6% και κατά 54,4% του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

Με την υπ’ αριθμ. 250/23.06.2011/θέμα 9ο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ε.Θ.Ι. (ΑΔΑ: 4AΣ4ΟΡ9Ζ-ΘΙΚ/06.07.2011) εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της από 02-06-2011 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  (ΑΔΑ: 4A3ΠΟΡ9Ζ-Ρ/02-06-11) για την ανάθεση σε συνολικά έξι (6) αναδόχους της εκτέλεσης του έργου της υλοποίησης εργαστηρίων διαπολιτισμικού αλφαβητισμού στο πλαίσιο της Δράσης 2 του Έργου: «Ελλάδα – Διεθνές Σχολείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας» έως τις 30-09-2011.

Κατηγορία: ,

Επισυναπτόμενα αρχεία:

  • APOTELESMATA_ANAKOINOSIS_2-6-11.pdf