ΣΜΕ 1/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ [18.06.2014]

18 Ιουνίου, 2014 9:03 πμ

Ανακοίνωση υπ’αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 (υπ’αριθμ.πρωτ.ΚΕΘΙ/28409/17.06.2014 – ΑΔΑ: ΩΞΨΖΟΡ9Ζ-Ε2Ο/18.06.2014) για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης του Υποέργου 5 «Στελέχωση και Λειτουργία των Συμβουλευτικών Κέντρων» της Πράξης «Δράσεις της Δημόσιας Διοίκησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» της κατηγορίας Πράξης 3.2.3. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Άξονα Προτεραιότητας 08 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ-ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ-ΕΚΤ).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014 (τελευταία δημοσίευση 18.06.2014)

Κατηγορία: ,

Επισυναπτόμενα αρχεία:

  • SME 1_2014_ANAKOINOSI_ΩΞΨΖΟΡ9Ζ-Ε2Ο.pdf

  • parartima_ergou_33_el_GR.pdf

  • parartima_glwssomatheia_7_el_GR_el_GR.pdf

  • parartimaHY_17_el_GR_el_GR.pdf

  • SME_ENTYPO_AITHSHS_42_el_GR.pdf