Αποτελέσματα της υπ’αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 ανακοίνωσης [14.11.2014]

14 Νοεμβρίου, 2014 12:31 μμ

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στο κατάστημα της υπηρεσίας μας στην Αθήνα επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αρ. 51 & Βαλτετσίου (βλ. Πρακτικό Ανάρτησης).

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Κ.Ε.Θ.Ι. (Χαριλάου Τρικούπη 51 και Βαλτετσίου, Αθήνα, Τ.Κ. 106 81) προκειμένου να εξεταστεί από την αρμόδια Επιτροπή.

Κατηγορία: ,

Επισυναπτόμενα αρχεία:

  • PINAKES_APORRIPTEON_SME 1-2014.pdf

  • PINAKES_KATATAXIS_SME 1-2014_7ΒΜ4ΟΡ9Ζ-ΣΓ2.pdf

  • ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ_ΣΜΕ 1-2014.pdf

  • apofasi DS_325_2_ΩΗΟ9ΟΡ9Ζ-ΓΥΣ(1).pdf