* ΣΟΧ 1/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ [28.05.2015]]

28 Μαΐου, 2015 8:07 πμ

Υπ΄ αριθμ. πρωτ. Κ.Ε.Θ.Ι.: 29063/12.03.2015 – υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 (ΑΔΑ: ΩΨΑΓΟΡ9Ζ-30Ι/25.05.2015) Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο Συμβουλευτικό Κέντρο Πειραιά [επαναπροκήρυξη μίας (1) θέσης], σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015

(τελευταία δημοσίευση 28.05.2015)

Κατηγορία: ,

Επισυναπτόμενα αρχεία:

  • SOX 1-2015_ΩΨΑΓΟΡ9Ζ-30Ι.pdf

  • parartima_epoxiko_24_el_GR_el_GR.pdf

  • parartima_glwssomatheia_9_el_GR.pdf

  • parartimaHY_20_el_GR.pdf

  • SOX_ENTYPO_AITHSHS_17_el_GR.pdf