Οδηγός Ισότητας και Συμφιλίωσης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής

 

 

Τίτλος: «Οδηγός Ισότητας και Συμφιλίωσης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Συγγραφέας/-είς: Δρ. Μ. Γκασούκα

Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ Γ%9

Κατηγορία:

Επισυναπτόμενα αρχεία:

  • ΟΔΗΓΟΣ_ΙΣΟΤΗΤΑΣ_ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ_περιεχομενα.pdf

  • EXO_ΟΔΗΓΟΣ_ΙΣΟΤΗΤΑΣ_ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ.pdf