Οδηγός Βήμα προς Βήμα για το Σχεδιασμό Δράσεων υπέρ των Γυναικών και της Απασχόλησης στην Πράξη

Τίτλος: «Οδηγός Βήμα προς Βήμα για το Σχεδιασμό Δράσεων υπέρ των Γυναικών και της Απασχόλησης στην Πράξη»

Συγγραφέας/-είς: Χρ. Κοντογεώργη

Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Χρονολογία έκδοσης: 2008

Σχήμα: 17Χ24

Σελίδες: 112

ISΒN: 978-960-6737-12-1

 Περίληψη:

Ο παρών Οδηγός παρουσιάζει βήμα προς βήμα το σχεδιασμό των επιστημονικών κατευθυντήριων και το πλαίσιο παρακολούθησης της εφαρμογής τους, κυρίως ως προς τη μεθοδολογία προσέγγισης των γυναικών.

Κύριοι στόχοι του Οδηγού είναι: α) η καταγραφή και αποτύπωση του επιστημονικού ρόλου του Κ.Ε.Θ.Ι. για την υλοποίηση των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων υπέρ των γυναικών, β) η μεταφορά της εμπειρίας και τη τεχνογνωσίας του, και γ) η παρουσίαση παραδειγμάτων Καλών Πρακτικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υπόδειγμα για το σχεδιασμό άλλων αποτελεσματικών παρεμβάσεων. Επίσης, παρατίθεται συνοπτική παρουσίαση των Σχεδίων Δράσης Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων υπέρ των Γυναικών.

Κατηγορία:

Επισυναπτόμενα αρχεία:

  • ΟΔΗΓΟΣ_ΒΗΜΑ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ_περιεχομενα.pdf

  • Exofyllo_Odigos_Bima.pdf