Πρόσκληση για την Πρόσληψη Προσωπικού

15 Απριλίου, 2009 12:24 μμ

Το Κ.Ε.Θ.Ι. ανακοινώνει την υπ΄αριθμ. 1/2009, αρ. πρωτ. 23035/15-04-2009 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού.

Η πρόσκληση αφορά σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Gender4Growth» στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IVC.

 

 

Κατηγορία: ,

Επισυναπτόμενα αρχεία:

  • Αίτηση

  • Πρόσκληση Ενδιαφέροντος