Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών τακτικού καθαρισμού των γραφείων του Κ.Ε.Θ.Ι. στην Αθήνα.

1 Ιουλίου, 2009 12:30 μμ

Επισυναπτόμενο αρχείο:

Υπ’ αριθμ.23424/01-07-2009 Τεύχος Προκήρυξης

Κατηγορία: ,

Επισυναπτόμενα αρχεία:

  • 23424_prokirixi_katharismos_09.pdf