Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης της χαμηλότερης τιμής

21 Μαρτίου, 2014 2:14 μμ

Για την επιλογή κτηρίου στέγασης των γραφείων / υπηρεσιών του Κ.Ε.Θ.Ι.

Οι γενικοί και ειδικοί όροι της παρούσας προκήρυξης περιγράφονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Δευτέρα 7 Απριλίου 2014 και ώρα 15.00μμ

Κατηγορία: , ,

Επισυναπτόμενα αρχεία:

  • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ clean.pdf