Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. 2/2009 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

23 Ιουλίου, 2009 12:33 μμ

«Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.), βάσει της υπ΄αριθμ. 226/23-07-2009/Θέμα 2.1. Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει τους Πίνακες Διοριστέων που αφορούν στην υπ’ αριθμ. 2/2009 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις θέσεις Β1/Β2, Β3, Β4 και Β6, όπως αυτές περιγράφονται στην ανωτέρω Πρόσκληση».

Κατηγορία: ,

Επισυναπτόμενα αρχεία:

  • anakoinosi_dioristeon_2.doc