Υπ’ αριθμ. 3/2009 (αρ.πρωτ.23450/08-07-2009) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

8 Ιουλίου, 2009 12:31 μμ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο: «Εφαρμογή δύο πιλοτικών έργων για την ένταξη της διάστασης του φύλου στην ιορδανική κοινωνία», στο πλαίσιο των Προγραμμάτων “Hellenic Aid” της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) του Υπουργείου Εξωτερικών.

 

Επισυνάπτονται η Προκήρυξη καθώς και το έντυπο της Αίτησης

 

 

Κατηγορία: ,

Επισυναπτόμενα αρχεία:

  • AITISI YDAS.pdf

  • PROKHRYXH YDAS.pdf