* ΣΟΧ 3/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ [27.06.2014]

27 Ιουνίου, 2014 6:05 πμ

Υπ΄ αριθμ. πρωτ. Κ.Ε.Θ.Ι.: 28057/20.02.2014 – υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 (ΑΔΑ: 778ΒΟΡ9Ζ-4Ψ0/25.06.2014) Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού στον Πειραιά [επαναπροκήρυξη δύο (2) θέσεων], σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Δευτέρα 7 Ιουλίου 2014 (τελευταία δημοσίευση 27.06.2014)

Κατηγορία: ,

Επισυναπτόμενα αρχεία:

  • SOX 3-2014_778ΒΟΡ9Ζ-4Ψ0.pdf

  • parartima_epoxiko_22_el_GR-1.doc

  • parartima_glwssomatheia_7_el_GR_el_GR.doc

  • parartimaHY_16_el_GR_el_GR_el_GR.doc

  • SOX_ENTYPO_AITHSHS_17_el_GR-1.doc