Υπ’ αριθμ. 4/2009 (αρ.πρωτ.23662/01-09-2009) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

1 Σεπτεμβρίου, 2009 12:34 μμ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο: «Αξιολόγηση των Επιπτώσεων Δημόσιων Πολιτικών στην Ισότητα των Φύλων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

Κατηγορία: ,

Επισυναπτόμενα αρχεία:

  • prokiriksi_4_09.pdf

  • aitisi_4_09.pdf