* ΣΟΧ 4/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ [22.07.2014]

22 Ιουλίου, 2014 7:20 πμ

Υπ΄ αριθμ. πρωτ. Κ.Ε.Θ.Ι.: 28373/02.06.2014 – υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 4/2014 (ΑΔΑ: 7ΒΙΡΟΡ9Ζ-9ΛΔ/18.07.2014) Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού στο Ηράκλειο Κρήτης [επαναπροκήρυξη μιας (1) θέσης], σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014 (τελευταία δημοσίευση 22.07.2014)

Κατηγορία: ,

Επισυναπτόμενα αρχεία:

  • SOX 4_2014_7ΒΙΡΟΡ9Ζ-9ΛΔ.pdf

  • parartima_epoxiko_22_el_GR.pdf

  • parartima_glwssomatheia_7_el_GR_el_GR.pdf

  • parartimaHY_17_el_GR_el_GR.pdf

  • SOX_ENTYPO_AITHSHS_17_el_GR.pdf