ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

29 Ιουλίου, 2016 4:20 μμ

Της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων για τον ΚΩΔΙΚΟ 3 υπ’αριθμ. 1/2016 – MIS 5000536 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [Αρ.Πρωτ.: 30560/15-06-2016 –  ΑΔΑ: Ψ6ΝΚΟΡ9Ζ-ΙΘΞ].

Κατηγορία: ,

Επισυναπτόμενα αρχεία:

  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ_1-2016 MIS 5000536_29-07-2016