Απόσπασμα από την ημερίδα του Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) διοργάνωσε ημερίδα αφιερωμένη στη Διεθνή ημέρα τρανς ορατότητας με τη συνεργασία – και υπό την αιγίδα – του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) στο κτίριο της Γ.Γ.Ε.Ε.

Κατηγορία: