Αποτελέσματα της υπ’αριθμ. 1/2018 – No 810189 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

14 Νοέμβριος, 2018 1:54 μμ

Για τη σύναψη  τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «THE SURVIVOR PROJECT: Enhancing Services for Refugee and Migrant GBV Survivors»
[Τίτλος: «ΕΠΙΖΗΣΑΣΕΣ: Ενίσχυση των υπηρεσιών προς γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες επιζήσασες έμφυλης βίας»].

Κατηγορία: ,

Επισυναπτόμενα αρχεία:

  • ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ