Ανακοινώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ των: Κ.Ε.Θ.Ι. και ΕΚΚΕ

Στα γραφεία του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) στα Εξάρχεια, υπογράφτηκε την Τρίτη 27/07/2016, Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Κ.Ε.Θ.Ι. και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), για την από κοινού υλοποίηση ερευνητικού έργου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των δύο […]

Υπ’αριθμ. 2/2016 – ΚΩΔ.3730 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΚΕΘΙ δημοσιεύει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη (1) σύμβασης μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικό: Η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή στις Ελληνικές Βιομηχανίες», με αντικείμενο τη […]

Υπ’αριθμ. 2/2016 – ΚΩΔ. 3730 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΚΕΘΙ δημοσιεύει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη (1) σύμβασης μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικό: Η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή στις Ελληνικές Βιομηχανίες, με αντικείμενο τη […]

Υπ’αριθμ. 1/2016 – ΚΩΔ. 3730 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΚΕΘΙ δημοσιεύει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικό: Η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή στις Ελληνικές Βιομηχανίες», […]

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ για τους ΚΩΔΙΚΟΥΣ 1 & 2 – Πρόσκληση 1/2016 – MIS 5000536

Το Δ.Σ. του Κ.Ε.Θ.Ι. ενέκρινε τα αποτελέσματα της υπ’αριθμ. 1/2016 – MIS 5000536 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά τη σύναψη συνολικά τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόληψη και Καταπολέμηση του σεξισμού και των διακρίσεων σε […]

Συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή στις Ελληνικές Βιομηχανίες

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) (Συντονιστής Φορέας), σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο (Εργαστήριο Σπουδών Φύλου) τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Αττικής – Πειραιά (ΣΒΑΠ) και το Κέντρο Αριστείας Πανεπιστημίου Ισλανδίας (EDDA) (διμερείς σχέσεις), υλοποιεί το Έργο «Ισότητα των Φύλων στο […]

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της υπ’αριθμ. 1/2016 – MIS 5000490 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για τη σύναψη συνολικά έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας» –  Υποέργο 1 «Επίβλεψη / Παρακολούθηση και συντονισμός των Δομών του δικτύου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Υπ’αριθμ. 1/2016 – MIS 5000536

Το ΚΕΘΙ δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συνολικά τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόληψη και Καταπολέμηση του σεξισμού και των διακρίσεων σε θέματα ταυτότητας φύλου»και Κωδ. ΟΠΣ MIS: 5000536 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου τομέα […]

4 o Επιμορφωτικό Σεμινάριο Φλώρινα(Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας)

«Αποκεντρωμένες  δράσεις  για την ευαισθητοποίηση  αιρετών ή υποψηφίων γυναικών σε θέματα ισότητας και φύλου σε όλη τη χώρα»   4ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Φλώρινα(Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης) διοργανώνει τη […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Υπ’αριθμ. 2/2016 – MIS 5000490

Το ΚΕΘΙ δημοσιεύει πρόσκληση για τη σύναψη συνολικά έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας» –  Υποέργο 1 «Επίβλεψη / Παρακολούθηση και συντονισμός των Δομών του δικτύου για την πρόληψη και την καταπολέμηση […]