Δι@ύγεια – διαφάνεια στο κράτος

Έργο: «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής».

30 Ιανουαρίου, 2013 10:29 πμ

Επισκεφθείτε το νέο site που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου:     ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ […]