Μη κατηγοριοποιημένο

Έρευνες & Μελέτες

23 Σεπτεμβρίου, 2008 7:03 μμ

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), σύμφωνα με το καταστατικό του, έχει ως κύριο […]

Εκδόσεις

23 Σεπτεμβρίου, 2008 6:49 μμ

Το Κ.Ε.Θ.Ι. από το 1994 έως σήμερα έχει εκδώσει μία σειρά εντύπων με θέματα που […]

Η ταυτότητα του Κ.Ε.Θ.Ι.

23 Σεπτεμβρίου, 2008 3:42 μμ

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο ιδρύθηκε […]

Προγράμματα

23 Σεπτεμβρίου, 2008 2:26 μμ

Το Κ.Ε.Θ.Ι. από το 2001 μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει και υλοποιεί έναν αριθμό Εθνικών και […]