Έγκριση πρακτικού ενστάσεων

17 Μαρτίου, 2017 2:18 μμ

Κατά των αποτελεσμάτων της υπ’αριθμ. 3/2016 – MIS 5000490 στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας» –  Υποέργο 1 «Επίβλεψη / Παρακολούθηση και συντονισμός των Δομών του δικτύου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών» με κωδικό ΟΠΣ 5000490 στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020».

Κατηγορία: ,

Επισυναπτόμενα αρχεία:

  • ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ_3-2016 MIS 5000490_6Υ3ΒΟΡ9Ζ-ΝΔ1