Γνωρίζετε ότι…

Οι περισσότερες γυναίκες δεν καταγγέλλουν την έμφυλη ή ενδοοικογενειακή βία, ούτε ενθαρρύνονται να το κάνουν;

Οι λόγοι είναι:

• η ντροπή

• η ενοχή και η αίσθηση ότι είναι υπεύθυνες για τη βία που υπέστησαν

• ο φόβος των αντιποίνων από τον δράστη

• ο φόβος του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού από τις οικογένειες και τις κοινότητές τους

• η κοινωνική απομόνωση και η αίσθηση ότι πρέπει μόνες τους να την αντιμετωπίσουν

• η χαμηλή αυτοεκτίμηση

• η έλλειψη ασφαλών επιλογών για τα παιδιά

• η ελλιπής πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες

• τα γλωσσικά και πολιτισμικά εμπόδια

• η κοινωνική ανοχή της βίας κατά των γυναικών κ.λπ.

 

Γνωρίζετε ότι:

• Η έμφυλη βία είναι ένα καθημερινό, παγκόσμιο φαινόμενο που μπορεί να τελεστεί τόσο σε ιδιωτικό όσο και σε δημόσιο χώρο, η οποία περιλαμβάνει οποιαδήποτε επιβλαβή πράξη που στρέφεται κατά της αξιοπρέπειας, και της ακεραιότητας όσων την υφίστανται, αλλά ακόμα και τις απειλές τέτοιων πράξεων, τον εξαναγκασμό ή/και τη στέρηση της ελευθερίας;

• Η έμφυλη βία ασκείται στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων σε γυναίκες και κορίτσια;

• Όλες οι γυναίκες μπορεί να υποστούν έμφυλη βία, ανεξάρτητα από την ηλικία, το εκπαιδευτικό επίπεδο, την κοινωνική τάξη και την εθνικότητά τους;

• Οι συνέπειες της βίας μπορεί να είναι σωματικές, ψυχολογικές, οικονομικές, κοινωνικές;

• Η διαμόρφωση κουλτούρας μηδενικής ανοχής απέναντι στην έμφυλη βία και τον σεξισμό, αλλά και η στήριξη των θυμάτων έμφυλης βίας μπορούν να βοηθήσουν στην καταγγελία των περιστατικών βίας;

• Η μηδενική ανοχή τέτοιων περιστατικών βίας αποτελεί σημαντική πρόοδο για την εγγύηση μεγαλύτερης ασφάλειας για τις γυναίκες εντός και εκτός Ευρώπης;

Κατηγορία: