Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IVC “GENDER4GROWTH”

21 Μαΐου, 2009 10:00 μμ

Έργο: «Καλές πολιτικές και καλές πρακτικές σε θέματα φύλου και οικονομίας»

Επιλογή εμπειρογνώμονα για την εκπόνηση του ακόλουθου έργου:

         Συλλογή και καταγραφή καλών πολιτικών και καλών πρακτικών σε θέματα φύλου και οικονομίας

         Διεξαγωγή δύο (2) ομαδικών συνεντεύξεων (focus groups) σε φορείς που εμπλέκονται στις καλές πολιτικές και στις καλές πρακτικές

         Ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δύο (2) ομαδικών συνεντεύξεων (focus groups)

         Παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε επερχόμενο Συνέδριο.

Προϋπολογισμός: 5.000 € συμπερ. ΦΠΑ 19%.

Υποβολή προσφορών έως Πέμπτη 4 Ιουνίου 2009 στα γραφεία του Κ.Ε.Θ.Ι., δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου ή με fax: 210-3898073

Κατηγορία: ,