Πρακτικά Ημερίδας: «Το Δικαίωμα στην Ισότητα. Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Θεσμική Κατοχύρωση»

 

 

Τίτλος: Πρακτικά Ημερίδας: «Το Δικαίωμα στην Ισότητα. Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Θεσμική Κατοχύρωση»

Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Χρονολογία έκδοσης: 2002

Σχήμα: 17Χ24

Σελίδες: 87

 

Περίληψη:

Η παρούσα έκδοση «Το Δικαίωμα στην Ισότητα: Θεωρητικές προσεγγίσεις και θεσμική κατοχύρωση» αφορά στα πρακτικά ημερίδας που πραγματοποίησε το Κ.Ε.Θ.Ι. στις 8 Ιουνίου 2001 στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων (Αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης») με τη συγχρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εν λόγω ημερίδα εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Δικαίωμα στην ισότητα: Από τη νομοθεσία στην καθημερινή πρακτική» του 4ου Μεσοπρόθεσμου Κοινοτικού Πλαισίου Δράσης.

Η λήξη του ανωτέρω Προγράμματος σηματοδοτήθηκε από τη διοργάνωση της ημερίδας αυτής με ευρεία συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, φορέων και εκπροσώπων των εθνικών και διακρατικών μας εταίρων όπου όχι μόνο αναπτύχθηκαν τα αποτελέσματα του Προγράμματος, αλλά δόθηκε η ευκαιρία για περαιτέρω διάλογο και δημιουργική αναζήτηση αναφορικά με τη βέλτιστη αξιοποίηση των πορισμάτων.

Κατηγορία:

Επισυναπτόμενα αρχεία:

  • ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΔΙΚΑΙΩΜΑ_ΙΣΟΤΗΤΑ_περιεχομενα.pdf

  • ΕΧΟ_ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΔΙΚΑΙΩΜΑ_ΙΣΟΤΗΤΑ.pdf