Η Διοίκηση του Κ.Ε.Θ.Ι.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ.Ε.Θ.Ι.

(Φ.Ε.Κ. 226/Υ.Ο.Δ.Δ./07.04.2015 & Φ.Ε.Κ. 648/Υ.Ο.Δ.Δ./30.11.2016)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ειρήνη – Ελένη Αγαθοπούλου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αλέξανδρος Δεληστάθης

ΜΕΛΗ

Βασίλειος Θεοδώρου

Αγγελική Παπάζογλου

Ελένη Παλαμίτη

 

Κατηγορία: