Η Διοίκηση του Κ.Ε.Θ.Ι.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ.Ε.Θ.Ι.

(Φ.Ε.Κ. 226/Υ.Ο.Δ.Δ./07.04.2015 & Φ.Ε.Κ. 375/Υ.Ο.Δ.Δ./28.07.2017 & Φ.Ε.Κ. 488/Υ.Ο.Δ.Δ./05.10.2017)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ειρήνη – Ελένη Αγαθοπούλου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αλέξανδρος Δεληστάθης

ΜΕΛΗ

Βασίλειος Θεοδώρου

Άννα Παραγιού

Κυριακή Παναγιωτοπούλου

 

Κατηγορία: