ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

[ ΦΕΚ 771/Υ.Ο.Δ.Δ./ 23-09-2019 ]

Πρόεδρος

Ταντάρου – Κρίγγου Θεοδοσία  (Δικηγόρος)

 

Αντιπρόεδρος

Καρτσιώτου Ιφιγένεια – Ξανθίππη  (Φιλόλογος)

 

Μέλη

Συρμαλή Ελένη  (Εγκληματολόγος)

Κωνσταντινίδης Χριστόδουλος  (Νομικός)

Ντίζος Χριστόφορος  (Καθηγητής)

 

 

 

 

 

Κατηγορία: