Οδηγός Ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκφοβισμού σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου

Έκδοση του Κ.Ε.Θ.Ι. με τίτλο: «Οδηγός ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και καταπολέμηση εκφοβισμού σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόληψη και Καταπολέμηση του σεξισμού και των διακρίσεων σε θέματα ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού» – Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2014-2020.

Κατηγορία:

Επισυναπτόμενα αρχεία:

  • ΟΔΗΓΟΣ_2018