Εστιάζοντας στην Ισότητα διαμέσου της Τοπικής Ανάπτυξης

 

 

ΤίτλοςLocalising Gender Equality through Development” («Εστιάζοντας στην Ισότητα διαμέσου της Τοπικής Ανάπτυξης») στο πλαίσιο του 5ου Κοινοτικού Προγράμματος Δράσης σχετικά με την Κοινοτική Στρατηγική για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών

Φορέας Υλοποίησης:

Κ.Ε.Θ.Ι.

Διάρκεια:

Οκτώβριος 2006 –  Δεκέμβριος 2007

 

Στόχος προγράμματος

Η προώθηση της μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών στην τοπική ανάπτυξη. Αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και την ενδυνάμωση γυναικών σε τοπικές κοινωνίες, προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή τους στα τοπικά κέντρα λήψης οικονομικών και πολιτικών αποφάσεων, καθώς και στις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες των περιοχών τους.

 

Διακρατικοί/ Εθνικοί Εταίροι

Διακρατικοί Εταίροι:

§     Department for Rights and Equal Opportunities – Presidency of the Council of Ministers (Ιταλία)

§     National Information Centre for Women and Families’ Rights (Γαλλία)

§     General Directorate for Equal Opportunities – Municipality of Madrid (Ισπανία)

            Εθνικοί Εταίροι:                

§   Νομαρχία Μεσσηνίας

§     Δήμος Πρέβεζας

§     Επιμελητήριο Πέλλας

 

Κυριότερες δράσεις

§      Πιλοτικό πρόγραμμα συμβουλευτικής

§     Καμπάνια ενημέρωσης

§     Σεμινάρια

§     Διακρατικές συναντήσεις

§     Μελέτη καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης.

§     Δημιουργία Ιστοσελίδας

§     Ευρωπαϊκό Συνέδριο

 

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (80%)

Γενική Γραμματεία Ισότητας (20%)