Εκπαίδευση Ελληνικών Φορέων για την Αντιμετώπιση της Διεθνικής Σωματεμπορίας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ιανουάριος 2007 –Απρίλιος 2008

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Υπουργείο Εξωτερικών

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

-

ΕΤΑΙΡΟΙ

Δ.Ο.Μ. Αθήνας

Τίτλος «Εκπαίδευση Ελληνικών Φορέων για την Αντιμετώπιση της Διεθνικής Σωματεμπορίας» στο πλαίσιο προγράμματος HELLENIC AID της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών

Φορέας Υλοποίησης:

Κ.Ε.Θ.Ι. Αιτών Φορέας: Γ.Γ.Ι.

Διάρκεια:

Ιανουάριος 2007 –Απρίλιος 2008

 

Στόχος προγράμματος

Η ενίσχυση των υφιστάμενων δομών που ασχολούνται με ζητήματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας γυναικών στην Ελλάδα, μέσω της διεξαγωγής μιας συνεκτικής επιμορφωτικής δράσης προς τα αρμόδια μέλη των συγκεκριμένων φορέων.

 

Διακρατικοί/ Εθνικοί Εταίροι

            Εθνικός Εταίρος:              

§     Δ.Ο.Μ. Αθήνας

 

Κυριότερες δράσεις

§      Διεξαγωγή τριήμερων εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

§     Δικτύωση μεταξύ κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων που ασχολούνται με την αρωγή και προστασία των θυμάτων καθώς και την αντιμετώπιση του φαινομένου

§     Διεξαγωγή συνεδρίου για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

 

 

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:

Υπουργείο Εξωτερικών 100%