Δράσεις Πρόληψης και Υποστήριξης Θυμάτων Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ιανουάριος 2007- Ιούνιος 2008

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Υπουργείο Εξωτερικών 100%

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

-

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι) - Αιτών Φορέας: Γ.Γ.Ι.Φ.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Δ.Ο.Μ Τιράνων (Αλβανία), Δ.Ο.Μ. Αθήνας (Ελλάδα)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η πρόληψη του φαινομένου της παράνομης διακίνησης και εμπορίας γυναικών στην Αλβανία, κυρίως μέσω εκπαιδευτικών δράσεων σε σχολεία, καθώς και η ψυχοκοινωνική υποστήριξη θυμάτων, μέσω της ενίσχυσης υφιστάμενων τοπικών δομών υποστήριξης του  Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.).

ΔΡΑΣΕΙΣ / ΥΠΟΕΡΓΑ

  • σεμινάριο «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών»
  • εκπαιδευτική εκστρατεία ευαισθητοποίησης μαθητών/τριών σε σχολεία.
  • παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης θυμάτων διεθνικής σωματεμπορίας.
  • δικτύωση μεταξύ κυβερνητικών και μη κυβερνητικών δομών που ασχολούνται με την αρωγή και προστασία των θυμάτων.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ / ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ