Κ.Π. EQUAL Β’ κύκλου: «Εφαρμογή νέων μεθόδων εργασίας σε πολιτισμικά διαφοροποιημένες ομάδες»

Τίτλος Κ.Π. EQUAL Β’ κύκλου: «Εφαρμογή νέων μεθόδων εργασίας σε πολιτισμικά διαφοροποιημένες ομάδες: ‘Έξυπνη προσαρμογή’ των επιχειρήσεων και βελτίωση των δεξιοτήτων των γυναικών μεταναστριών»

Φορέας Υλοποίησης:

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Διαπολιτισμική Διοίκηση & Τεχνολογικές Προσαρμογές»

Συντονιστής Έργου: Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)

Διάρκεια:

3 Απριλίου 2005 – 10 Νοεμβρίου 2008

 

Στόχος προγράμματος

Η κεντρική ιδέα του έργου είναι η ενδυνάμωση και η ενεργός συμμετοχή, μέσω νέων εφαρμογών εργασίας (τηλεργασία) των μεταναστριών, που, λόγω ιδιαίτερων κοινωνικών συνθηκών που βιώνουν, υφίστανται διακρίσεις αντιμετωπίζοντας πρόσθετα προβλήματα συμμετοχής στην αγορά εργασίας και μη αξιοποίησης των δεξιοτήτων που διαθέτουν.

 

Διακρατικοί/ Εθνικοί Εταίροι

Εθνικοί: IOBE, Eλληνικός Οργανισμός Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ), Ευρωπαϊκή Προοπτική (Κ.Α.Ε.Ε.Π), NEO ΙΝ.ΚΑ, HYPERTECH, ΚΕΚ ΙΕΚΕΠ, ΚΑΠΑ-Research

Διακρατικοί: DP León Núcleo de Futuro (Iσπανία), DP «Partnerstwo na Rzecz Profesjonalizacji Trzeciego Sektora» (Πολωνία) και DP N.O.W. Net Organization for Workeconomy (Ιταλία)

 

Κυριότερες δράσεις

– εκπόνηση μελέτη εξειδίκευσης εφαρμογών τηλεργασίας στις γυναίκες μετανάστριες

 

–  σύσταση δομής «Κέντρο Διαπολιτισμικής και Τεχνολογικής Διοίκησης»

 

– διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα «τη διαπολιτισμική διοίκηση και τις νέες τεχνολογίες»

 

– διακρατικές συναντήσεις στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας «Development in Diversity» των Προγραμμάτων EQUAL

 

– οδηγός για εργοδότες και διευθυντές ανθρωπίνων πόρων σχετικά με την ένταξη της διαφορετικότητας τα Συστήματα Διαχείρισης των επιχειρήσεων

 

– εργαστήρια δικτύωσης και ευαισθητοποίησης συμβούλων απασχόλησης και υποστήριξης με θέμα «Η διαφορετικότητα στον εργασιακό χώρο με έμφαση στην άμβλυνση κάθε μορφής αρνητικής διάκρισης»

 

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:

ΕΚΤ 75%

Εθνικοί πόροι 25%