Εστιάζοντας στην Ισότητα διαμέσου της Τοπικής Ανάπτυξης

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Οκτώβριος 2006 – Δεκέμβριος 2007

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 80% - Γενική Γραμματεία Ισότητας 20%

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

-

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Κ.Ε.Θ.Ι.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Νομαρχία Μεσσηνίας, Δήμος Πρέβεζας, Επιμελητήριο Πέλλας, Department for Rights and Equal Opportunities – Presidency of the Council of Ministers (Ιταλία), National Information Centre for Women and Families’ Rights (Γαλλία), General Directorate for Equal Opportunities – Municipality of Madrid (Ισπανία)

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

https://www.kethi.gr

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η προώθηση της μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών στην τοπική ανάπτυξη. Αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και την ενδυνάμωση γυναικών σε τοπικές κοινωνίες, προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή τους στα τοπικά κέντρα λήψης οικονομικών και πολιτικών αποφάσεων, καθώς και στις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες των περιοχών τους.

ΔΡΑΣΕΙΣ / ΥΠΟΕΡΓΑ

  •  Πιλοτικό πρόγραμμα συμβουλευτικής
  • Καμπάνια ενημέρωσης
  • Σεμινάρια
  • Διακρατικές συναντήσεις
  • Μελέτη καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης.
  • Δημιουργία Ιστοσελίδας
  • Ευρωπαϊκό Συνέδριο

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ / ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ