Γυναίκες στην Επιχειρηματική Υποστήριξη, Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα

IDENTITY

DURATION

Ιούνιος 2006 – Δεκέμβριος 2007

FINANCING

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 75% - Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 25%

BUDGET

-

COORDINATION-IMPLEMENTATION

Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών και Στελεχών Επιχειρηματικών Φορέων (Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε.)

PARTNERS

Retecamere Societa Consortile A.R.L. (Ιταλία), Δήμος Λευκάρων (Κύπρος), Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

DESCRIPTION

GENERAL DESCRIPTION

Η ενημέρωση των δημοσίων και τοπικών αρχών των συμμετεχόντων χωρών σχετικά με τα οφέλη της συμμετοχής των γυναικών στην οικονομία, η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και τεχνογνωσίας σε γυναίκες, με σκοπό να ενισχυθεί η συμμετοχή τους στην οικονομία, η συγκέντρωση καλών πρακτικών που εφαρμόζονται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δημόσιες και τοπικές αρχές στις συμμετέχουσες χώρες.

ACTIONS/SUB-PROJECTS

  • εκπόνηση και δημοσίευση μελέτης.
  • συλλογή καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων και δημοσίευση ενός «Οδηγού Καλής Πρακτικής»
  • ανάπτυξη μίας Δομής για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής σε γυναίκες και μεταφορά τεχνογνωσίας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
  • δραστηριότητες πληροφόρησης/ διάδοσης

DELIVERABLE/EXPECTED RESULTS