Προώθηση της Υγείας των Γυναικών και της Ασφαλούς Μητρότητας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ιούνιος 2006 – Οκτώβριος 2007

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 75% - Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 25%

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

-

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ.)

ΕΤΑΙΡΟΙ

“Casa Sollievo della Sofferenza” – IRCCS Hospital (Ιταλία), Calabria Region (Ιταλία), Italian Cancer League Section of Bari (Ιταλία), Υπουργείο Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας (Κύπρος), Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας «Μποδοσάκειο», Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γυναικών σε θέματα υγείας και σε θέματα προστασίας της μητρότητας (καρκίνος τραχήλου και μαστού, θηλασμός κ.τ.λ.), πρόσβαση σε πληροφόρηση σχετική με θέματα υγείας, κυρίως από γυναίκες νησιών και απομακρυσμένων περιοχών.

ΔΡΑΣΕΙΣ / ΥΠΟΕΡΓΑ

  • δικτύωση σχετικών φορέων για την αποτελεσματική παροχή της προώθησης στρατηγικών με ειδίκευση και ευαισθησία στα θέματα φύλου
  • ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα υγείας των γυναικών, μέσω του διαδικτύου και σχετικών καμπανιών
  • υλοποίηση σεμιναρίων επιμόρφωσης και εργαστηρίων για το σχετικό προσωπικό των φορέων

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ / ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ