Βελτίωση των Συνθηκών Ένταξης Ευπαθών Ομάδων στην Αγορά Εργασίας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

2 Ιανουαρίου 2007 – 31 Δεκεμβρίου 2008

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 75% - Εθνικοί Πόροι 25% [Ε.Π «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση»]

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2.350.668,06 €

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Κ.Ε.Θ.Ι.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Περιφέρεια Ηπείρου: Κέντρο Έρευνας και Στήριξης Θυμάτων Κακοποίησης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων και Προστασίας Μονογονεϊκών Οικογενειών. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης: Αναπτυξιακή Εταιρεία Αλεξανδρούπολης Α.Ε., Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Κομοτηνής Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε., Δήμος Ιτέας, Ένωση Γυναικών Φωκίδας. Περιφέρεια Πελοποννήσου: Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

https://www.kethi.gr

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών, την προετοιμασία τους για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, την υποστήριξή τους για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και την προώθησή τους σε θέσεις απασχόλησης.

Υλοποίηση σε οχτώ περιφέρειες: Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Περιφέρεια Πελοποννήσου και Περιφέρεια Κρήτης.

ΔΡΑΣΕΙΣ / ΥΠΟΕΡΓΑ

Η εφαρμογή των σχεδίων δράσης περιλαμβάνει:

  • δράσεις συμβουλευτικής
  • δράσεις πληροφόρησης
  • νομική υποστήριξη
  • δράσεις ψυχοκοινωνικής στήριξη
  • ενέργειες προώθησης στην απασχόληση και στην αυτοαπασχόληση
  • δράσεις ενημέρωσης και δικτύωσης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ / ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Σύνολο Ωφελουμένων Γυναικών: 3150