Υποστήριξη Περιφερειακών Πολιτικών ενάντια στην Παράνομη Διακίνηση και Εμπορία Γυναικών

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ιανουάριος 2006 – Ιούνιος 2008

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Υπουργείο Εξωτερικών 100%

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

-

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΕΤΑΙΡΟΙ

Δ.Ο.Μ. Σερβίας, Δ.Ο.Μ. Βοσνίας, Δ.Ο.Μ. Ελλάδας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η άμεση υποστήριξη των θυμάτων και η κάλυψη αναγκών διεθνών φορέων που δραστηριοποιούνται στην αρωγή και την προστασία των θυμάτων στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων.

ΔΡΑΣΕΙΣ / ΥΠΟΕΡΓΑ

  • σεμινάριο «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών»
  • εκπαιδευτική εκστρατεία ευαισθητοποίησης μαθητών/τριών σε σχολεία του Σεράγεβο και της Πρίστινα.
  • παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης θυμάτων διεθνικής σωματεμπορίας.
  • δικτύωση μεταξύ κυβερνητικών και μη κυβερνητικών δομών που ασχολούνται με την αρωγή και προστασία των θυμάτων

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ / ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ