Υποστήριξη Περιφερειακών Πολιτικών ενάντια στην Παράνομη Διακίνηση και Εμπορία Γυναικών

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ιανουάριος 2006 –Ιούνιος 2008

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Υπουργείο Εξωτερικών (100%)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

-

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Κ.Ε.Θ.Ι.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Δ.Ο.Μ. Σερβίας, Δ.Ο.Μ. Βοσνίας, Δ.Ο.Μ. Αθήνας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«Υποστήριξη Περιφερειακών Πολιτικών ενάντια στην Παράνομη Διακίνηση και Εμπορία Γυναικών» στο πλαίσιο προγράμματος HELLENIC AID της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Η άμεση υποστήριξη των θυμάτων και η κάλυψη αναγκών διεθνών φορέων που δραστηριοποιούνται στην αρωγή και την προστασία των θυμάτων στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων.

ΔΡΑΣΕΙΣ / ΥΠΟΕΡΓΑ

  • Σεμινάριο «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών»
  • Εκπαιδευτική εκστρατεία ευαισθητοποίησης μαθητών/τριών σε σχολεία του Σεράγεβο και της Πρίστινα.
  • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης θυμάτων διεθνικής σωματεμπορίας.
  • Δικτύωση μεταξύ κυβερνητικών και μη κυβερνητικών δομών που ασχολούνται με την αρωγή και προστασία των θυμάτων.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ / ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ