«Συνοπτικός Οδηγός Δικαιωμάτων για Κρατούμενες και Αποφυλακισμένες»

5 Δεκεμβρίου, 2018 3:11 μμ

Ο Οδηγός πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» με το Κ.Ε.Θ.Ι. και την Γ.Γ.Ι.Φ. και χρηματοδοτήθηκε από το Κ.Ε.Θ.Ι.

Ο Οδηγός βασίζεται στις ισχύουσες διατάξεις του Σωφρονιστικού Κώδικα (Ν. 2776/1999 ΦΕΚ Α΄291/24.12.1999) και αποτελεί μέρος της έρευνας με τίτλο: «Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ψυχοκοινωνική, οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη και προσαρμογή των κρατουμένων και αποφυλακισμένων γυναικών».

Κατηγορία: ,

Επισυναπτόμενα αρχεία:

  • Συνοπτικός Οδηγός Δικαιωμάτων για Κρατούμενες και Αποφυλακισμένες