Συμμετοχή Κ.Ε.Θ.Ι. σε εκπαιδευτικό κύκλο με θέμα: «Γυναίκα και Εξάρτηση»

21 Οκτώβριος, 2016 1:20 μμ

Το  Κ.Ε.Θ.Ι. συμμετείχε στον εκπαιδευτικό κύκλο με θέμα «Γυναίκα και Εξάρτηση» που διοργάνωσε το Κέντρο Εκπαίδευσης και Εποπτείας του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του θεραπευτικού του προσωπικού κατά τη χρονική περίοδο Οκτωβρίου 2016-Ιουνίου 2017.

Απώτερος στόχος ήταν  η διοργάνωση ημερίδας κατά το μήνα Μάιο 2017 με συναφές θέμα και παρουσίαση επιλεγμένου θεωρητικού και κλινικού υλικού, προϊόντων των σεμιναρίων και των ομάδων εργασίας.

Οι εισηγήσεις του ΚΕΘΙ πραγματοποιήθηκαν στις 21.10.2016  από την Ειρήνη Μάρη- Ψυχολόγο και περιελάμβαναν τις εξής θεματικές:

  • Έμφυλα στερεότυπα. Κοινωνική κατηγοριοποίηση. Πολλαπλές διακρίσεις.
  • Η ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές
  • Φωνές των γυναικών που μπλοκάρουν τη γυναίκα – φωνές σύμμαχοι της γυναίκας

 

Το θεραπευτικό προσωπικό που συμμετείχε ήταν Ψυχίατροι, Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Πολιτικοί Επιστήμονες , Νοσηλευτές του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) συνολικά 26 άτομα.

Στη συζήτηση που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της επιμορφωτικής διαδικασίας αναδείχθηκε το γεγονός ότι η θεραπευτική διαδικασία μπορεί να είναι μία ευρύτερα χειραφετησιακή διαδικασία για τις τοξικοεξαρτημένες γυναίκες συμβάλλοντας στην κατάρριψη των στερεοτυπικών προκαταλήψεων και των ευρύτερων κοινωνικών αποκλεισμών που συντηρούν. Η ενδυνάμωση  της αυτοεκτίμησης των γυναικών, αλλά και η δημιουργία σχέσεων ποιοτικής επικοινωνίας με τους άλλους και τις άλλες  μέσα από τη θεραπευτική διαδικασία, μπορεί να άρει  το «παγιωμένο» σύστημα έμφυλων σχέσεων και να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία δεσμών συλλογικότητας και αλληλεγγύης με στόχο  την επίλυση των προβλημάτων.

Επίσης συζητήθηκε η ανάγκη της αναγνώρισης και  κατάρριψης των έμφυλων στερεοτυπικών προκαταλήψεων από το ίδιο το θεραπευτικό προσωπικό και η ενσωμάτωση στη καθημερινή πρακτική τους της διάστασης του φύλου.

Κατηγορία: ,