Εργασία/Επιχειρηματικότητα

Προγράμματα

Γυναίκες στην Επιχειρηματική Υποστήριξη, Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα

    Τίτλος: «Women in Business Support Growth and Competitiveness»- WBC («Γυναίκες στην Επιχειρηματική Υποστήριξη, Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα»), στο πλαίσιο του INTERREG III B – ARCHIMED 2000-2006

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “PROGRESS”

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο: Implementing gender mainstreaming through training in the Greek Public Administration, στο πλαίσιο του Κοινοτικού Προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη με την ονομασία “PROGRESS”

Βελτίωση των Συνθηκών Ένταξης Ευπαθών Ομάδων στην Αγορά Εργασίας

Τίτλος: «Βελτίωση των Συνθηκών  Ένταξης Ευπαθών Ομάδων στην Αγορά Εργασίας» σε οχτώ περιφέρειες της Ελλάδας.

Επιστημονικός Σύμβουλος στις Δράσεις Παροχής Υπηρεσιών

Τίτλος :«ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ» Φορέας Υλοποίησης: ΚΕΘΙ   Διάρκεια: 14.3.2003-30.3.2008   Στόχος προγράμματος Κεντρικός στόχος του έργου ήταν ο σχεδιασμός επιστημονικών κατευθυντήριων γραμμών για την υλοποίηση των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων υπέρ του […]

Διευκόλυνση της Επαγγελματικής Ζωής των Γυναικών

    Τίτλος Διευκόλυνση της Επαγγελματικής Ζωής των Γυναικών χωρίς Διακρίσεις Με την Εφαρμογή Κοινωνικών Ωραρίων – «Κοινωνικό Ωράριο»

Έρευνες-Μελέτες