Ευαισθητοποίηση

Προγράμματα

5ο Κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης: Κοινοτική Στρατηγική για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών

    Τίτλος “Taking Gender Equality to Local Communities” στο πλαίσιο του 5ου Κοινοτικού Προγράμματος Δράσης σχετικά με την Κοινοτική Στρατηγική για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών

Ισότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις

    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Κ.Π. EQUAL Β’ κύκλου: «Κοινωνική Αμφικτιονία»

    Τίτλος Κ.Π. EQUAL Β’ κύκλου: «Κοινωνική Αμφικτιονία»