Μετανάστευση

Προγράμματα

ΕΡΓΟ: ΕΛΛΑΔΑ – ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το Έργο συγχρηματοδοτήθηκε  από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ (χώρες ΕΟΧ – ΕΖΕΣ : Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία στο πλαίσιο του 2004-2009) κατά 45,6% και  από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κατά 54,4%. Κεντρική φιλοσοφία του έργου είναι η ενσωμάτωση στον ελληνικό κοινωνικό ιστό μειονοτικών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων με τη χρήση μεθόδων βιωματικής εκπαίδευσης, με απώτερο […]

Παρατηρητήριο και δίκτυο δομών για οικονομικούς μετανάστε και πρόσφυγες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κ.Π. EQUAL Β’ κύκλου: «Εφαρμογή νέων μεθόδων εργασίας σε πολιτισμικά διαφοροποιημένες ομάδες»

Τίτλος Κ.Π. EQUAL Β’ κύκλου: «Εφαρμογή νέων μεθόδων εργασίας σε πολιτισμικά διαφοροποιημένες ομάδες: ‘Έξυπνη προσαρμογή’ των επιχειρήσεων και βελτίωση των δεξιοτήτων των γυναικών μεταναστριών»

Ανακοινώσεις