Συμβουλευτική

Προγράμματα

Έργο: «Ελλάδα – Διεθνές σχολείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας»

Το Έργο συγχρηματοδοτήθηκε  από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ (χώρες ΕΟΧ – ΕΖΕΣ : Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία στο πλαίσιο του 2004-2009) κατά 45,6% και  από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κατά 54,4%. Κεντρική φιλοσοφία του έργου είναι η ενσωμάτωση στον ελληνικό κοινωνικό ιστό μειονοτικών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων με τη χρήση μεθόδων βιωματικής εκπαίδευσης, με απώτερο […]

Έρευνες-Μελέτες