Συμφιλίωση Προσωπικής/Επαγγελματικής Ζωής

Προγράμματα

Διευκόλυνση της Επαγγελματικής Ζωής των Γυναικών

    Τίτλος Διευκόλυνση της Επαγγελματικής Ζωής των Γυναικών χωρίς Διακρίσεις Με την Εφαρμογή Κοινωνικών Ωραρίων – «Κοινωνικό Ωράριο»