Υπ’αριθμ. 1/2018 – No 810189 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

4 Οκτώβριος, 2018 3:50 μμ

Το Κ.Ε.Θ.Ι. δημοσιεύει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη  τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «THE SURVIVOR PROJECT: Enhancing Services for Refugee and Migrant GBV Survivors» [Τίτλος: «ΕΠΙΖΗΣΑΣΕΣ: Ενίσχυση των υπηρεσιών προς γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες επιζήσασες έμφυλης βίας»].

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων: Δευτέρα 15 Οκτωβρίου  2018

Κατηγορία: ,

Επισυναπτόμενα αρχεία:

  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ