Υπ’αριθμ. 1/2018 – No 820627 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

19 Δεκέμβριος, 2018 4:15 μμ

To K.Ε.Θ.Ι. δημοσιεύει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «PEGASUS-Addressing  the Gender Pension Gap in Greece» [Τίτλος: «ΠΗΓΑΣΟΣ: Προσεγγίζοντας το έμφυλο συνταξιοδοτικό χάσμα στην Ελλάδα»].

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων: Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019

Κατηγορία:

Επισυναπτόμενα αρχεία:

  • 1-2018_No 820627 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_PEGASUS_7Α2ΠΟΡ9Ζ-Υ9Ν