Υπ’αριθμ. 1/2019 – MIS 5000729 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

28 Νοεμβρίου, 2019 2:11 μμ

 

 

Το Κ.Ε.Θ.Ι. δημοσιεύει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης  μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Στελέχωση και λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου Αθήνας και του Συμβουλευτικού Κέντρου Πειραιά» της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο (ΣΚ Αθήνας και ΣΚ Πειραιά)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000729.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων:  Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019

Κατηγορία: ,

Επισυναπτόμενα αρχεία: