Υπ’ αριθμ. 1/2019 – No 810189 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

30 Μαΐου, 2019 9:30 πμ

 

 

Το Κ.Ε.Θ.Ι. δημοσιεύει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριών (3)  συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «THE SURVIVOR PROJECT: Enhancing Services for Refugee and Migrant GBV Survivors» [Τίτλος: «ΕΠΙΖΗΣΑΣΕΣ: Ενίσχυση των υπηρεσιών προς γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες επιζήσασες έμφυλης βίας»].

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων:  Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019

Κατηγορία: ,

Επισυναπτόμενα αρχεία: